RESEARCH PAPERS
 Design Fiction in Design Education: A Case Study on Student Projects, 2021. 
♦ Virtual Reality Art and Immersive Experimental Typography, 2021.
♦ Oyunlaştırma Temelli Mobil Eğitim Uygulamalarında Arayüz Tasarımı, 2020.
♦ Bilgilendirme Tasarımı. Grafik Tasarım-Medya ve İletişim, 2019.
♦ Metaphor and Exlibris, 2016.
♦ Türk Görsel İletişim Tasarımı ve Kültürel Değerlerle Bağları, 2015.
♦ Intercultural Visual Language and Visual Communication Difference, 2015.
♦ Use of Hand as a Metaphoric Image in Poster Design, 2015.
♦ Interactive Infographics on the Internet, 2014.
♦ Data Visualization and Infographics in Visual Communication Design Education at The Age of Information, 2014.
♦ Çevresel Grafik Tasarım’ın Uygulama Alanları, 2011.
♦ Yeni Bir Uzmanlık Alanı: Bilgilendirme Tasarımı, 2010.
♦ İnternet Portallarının Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi, 2008.

BOOK CHAPTERS
 Tasarım Kurgusu ve Metaverse: Spekülasyon ve Eleştirel Tartışmaların Kesişim Noktası. Yüksel Balaban (Ed.), Görsel İletişim Çalışmaları: Tasarım ve Reklam Seçkisi, Kriter Yayınevi. ISBN: 978-625-6894-72-3. (2023).
 Metaverse’de Pazarlama: Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar. Ömer Alanka (Ed.), İletişim ve Medya Araştırmaları. Efe Akademi Yayınları. ISBN: 978-625-6713-87-1. (2023).
 Sanal Gerçeklikte Kullanıcı Arayüz Tasarımı. Ümmühan Molo (Ed.), Genişletilmiş Gerçeklik ve Medya XR Teknolojileri. Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-625-433-685-0. (2022).
 Bilgilendirme Tasarımı. Yüksel Balaban & Dide Akdağ Satır (Ed.), Grafik Tasarım: Medya ve İletişim. İstanbul Üniversitesi. ISBN: 978-605-07-0709-0. (2019). 

CONFERENCE PROCEEDINGS
♦ Effect of The COVID-19 Period on The Student Works Produced Within the Scope of the Speculative Design Project, 2021.
♦ The Relation Between Infographic and Visual Literacy, 2018.
♦ Modern Interpretations of Traditional Turkish Motifs in Contemporary Graphic Design, 2015.
♦ Interactive Infographics on the Internet, 2014.
♦ Otto Neurath, ISOTYPE Picture Language and Its Reflections on Recent Design, 2014.
♦ Reflection of Anatolian Culture in Poster Design, 2013.
♦ Henry C. Beck’in Londra Metro Hattı Haritasının İletişim Tasarımı Açısından İncelenmesi ve Günümüz Tasarımına Etkileri, 2013.
♦ Analysis of Data Visualizations In Daily Newspapers In Terms of Graphic Design, 2012.
♦ First Periods of Poster Design and The Acceleration Contributed By Cultural Type Posters to Turkish Graphic Design Development, 2011.
♦ Ayrı Bir Disiplin Olarak Bilgilendirme Tasarımının Görsel İletişim Tasarımı Eğitiminde Tasarımcıya Kazandırdığı Perspektif, 2011.

SEMINARS & TALKS
♦ “Tasarım Kurgusu ve Metaverse”, Işık GİT Salı Seminerleri, Işık Üniversitesi, 07 Kasım 2023.
♦ “Spekülatif Tasarım”, Işık GİT Salı Seminerleri, Işık Üniversitesi, 06 Aralık 2022.
♦ “Sanal Gerçeklik ve Tasarım”, Çevrim-içi Seminer, Başkent Üniversitesi STMF, 11 Nisan 2021.
♦ “Data Art-Visualizing Personal Data” Presentation &Workshop, Sofia University St. Kliment Ohridski, Faculty of Educational Studies and Arts. 25 Oct. 2018, Sofia-Bulgaria.
♦ “Bilgiyi Tasarlamak: İnfografik” Konferansı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 14 March 2016, Çevik Uraz Konferans Salonu, Lefkoşa-KKTC.
♦ “Turkish Poster Design” Seminary, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. 08 Dec. 2010, Katowice-Poland.